Kategori: Änglar Och Demoner

Vad är en Absaloms ande?

Vad är en Absaloms ande? Säger Bibeln något om en Absaloms ande?

Läs Mer

Vad är en Ahab-anda?

Vad är en Ahab-anda? Säger Bibeln något om en Ahab-anda?

Läs Mer

Finns det en ängel som heter Ariel i Bibeln?

Finns det en ängel som heter Ariel i Bibeln? Varifrån kommer idén om en ängel som heter Ariel?

Läs Mer

Vad säger Bibeln om ängeln Gabriel?

Vad säger Bibeln om ängeln Gabriel? Vilken roll hade ängeln Gabriel i Bibeln?

Läs Mer

Vem är Herrens ängel?

Vem är Herrens ängel? Var Herrens ängel ett före-inkarnerat utseende av Jesus Kristus?

Läs Mer

Vad är Angelology?

Vad är Angelology? Vad är läran om änglar? Vad lär oss Bibeln om änglar?

Läs Mer

Har änglar fri vilja?

Har änglar fri vilja? Har änglarna något val om de lyder Gud?

Läs Mer

Finns det änglar bland oss?

Finns det änglar bland oss? Visas änglar för människor idag? Vad innebär det att underhålla änglar?

Läs Mer

Visas änglar för människor idag?

Visas änglar för människor idag? Vad innebär det att underhålla änglar omedvetna?

Läs Mer

Vad säger Bibeln om änglar?

Vad säger Bibeln om änglar? Vilken sorts relation har vi med änglarna enligt Bibeln?

Läs Mer

Om änglar och demoner inte kan dö, vad är poängen med att de engagerar sig i strid?

Om änglar och demoner inte kan dö, vad är poängen med att de engagerar sig i strid? Om änglar och demoner är odödliga, varför bryr de sig om att slåss mot varandra?

Läs Mer

Är änglar män eller kvinnor?

Är änglar män eller kvinnor? Har änglar något kön? Varför verkar änglar alltid framstå som män?

Läs Mer

Varför tillät Gud Satan och demonerna att synda?

Varför tillät Gud Satan och demonerna att synda? Varför bestämde sig Satan för att göra uppror mot Gud?

Läs Mer

Sjunger änglar?

Sjunger änglar? Säger Bibeln någonsin något om att änglarna sjunger?

Läs Mer

Finns det en ärkeängel (eller ängel) som heter Uriel?

Finns det en ärkeängel som heter Uriel? Nämner Bibeln en ängel som heter Uriel?

Läs Mer

Är anunnaki i Gilgamesh-epos nefilim som nämns i Bibeln?

Vilka är anunnaki i Gilgamesh-epos? Är de nefilim som nämns i Bibeln?

Läs Mer

Vad är ärkeänglar?

Vad är ärkeänglar? Vilken roll har en ärkeängel enligt Bibeln?

Läs Mer

Vad är kristen demonologi?

Vad är kristen demonologi? Vad är läran om demoner? Vad lär oss Bibeln om demoner?

Läs Mer

Kan en kristen vara demonbesatt?

Kan en kristen vara demonbesatt? Kan en kristen demoniseras? Skulle den iboende Helige Ande tillåta en kristen att också bo hos en demon?

Läs Mer

Kan en kristen idag utföra en exorcism?

Vad är en exorcist? Kan en kristen idag utföra en exorcism? Vad säger Bibeln om att driva ut demoner? Har demonerna fortfarande människor idag?

Läs Mer
Top