Kategori: Kyrkohistoria

Vad hände vid konciliet i Trent?

Vad hände vid konciliet i Trent? Var rådet i Trent ett svar på den protestantiska reformationen?

Läs Mer

Vad var motreformationen?

Vad var motreformationen? Vad var den romersk-katolska kyrkans svar på den protestantiska reformationen?

Läs Mer

Vad var den stora schismen?

Vad var den stora schismen? Vad var orsaken till den stora schismen mellan den östortodoxa kyrkan och den romersk-katolska kyrkan?

Läs Mer
Top