Vad är en husvälsignelse?

Vad är en husvälsignelse? Är en husvälsignelse biblisk?

En husvälsignelse är när en religiös figur eller en expert på energiröjning kommer till ditt hem för att rena det från negativ energi. Detta görs vanligtvis när någon flyttar in i ett nytt hem, men kan också göras om du känner att ditt nuvarande hem är i behov av lite positiv juju. Experten kommer ofta att använda salvia eller annan typ av brinnande ört för att rena utrymmet, samt säga böner eller positiva affirmationer.

SvarEn husvälsignelse (även kallad husläkning eller husstädning) är en ritual som utförs av en religiös ledare med avsikten att skydda dem som bor i huset från svårigheter och problem. Många religioner har någon form av husvälsignelse som är en del av deras vanliga sedvänjor eller traditioner.Inom kristendomen är en husvälsignelse en gammal tradition. Inom protestantismen och ortodox kristendom tar välsignelsen vanligtvis formen av en bön över huset, men praxis varierar från varje region och religion till nästa. Ibland tar välsignelsen formen av att hänga en inramad bild av Kristus med en bön tryckt på den. Katolska präster utför husvälsignelser för sina kyrkomedlemmar genom att stänka heligt vatten i varje rum medan de ber för husets invånare. Präster kommer ofta att göra husvälsignelser på trettondagen (6 januari) för att fira minnet av magierna som besökte Jesus och gav honom gåvor (Matteus 2:11).

I Bibeln välsignade Gud sina tjänares hus för hans syften och ära (1 Mosebok 39:5; Hesekiel 44:30). Det finns inget som tyder på att en ritual föregick välsignelsen. Gud välsignade helt enkelt sitt folk som följde i lydnad mot honom.Det finns inget öppet syndigt eller obibliskt med en husvälsignelse. Det är en tradition av människan. Bibeln kräver ingen ritual för att Gud ska välsigna ett hem, och den listar inte heller några regler om hur en husvälsignelse ska göras. Som en tradition är en husvälsignelse något vi är fria att välja eller inte välja att göra. För att undvika att lita på vidskepelse bör vi komma ihåg att det är Gud som välsignar, inte en bild i en ram eller vatten från en shaker.Top