När är rätt tidpunkt att bygga en ny kyrkobyggnad?

När är rätt tidpunkt att bygga en ny kyrkobyggnad?

Det finns inget enkelt svar när det gäller att avgöra när det är rätt tidpunkt att bygga en ny kyrkobyggnad. I de flesta fall beror det på kyrkogemenskapens specifika behov och mål. Det finns dock några viktiga faktorer som bör övervägas innan man tar sig an ett så stort projekt. 1. Kyrkobyggnadens nuvarande tillstånd: Är den nuvarande strukturen i behov av större reparationer? Finns det säkerhetsproblem? I så fall kan det vara dags att börja fundera på en ny byggnad. 2. Församlingens storlek: Har kyrkan växt stadigt? Finns det planer för framtida tillväxt? I så fall kan det bli nödvändigt att bygga en större anläggning. 3. Kyrkans ekonomiska hälsa: Har kyrkan råd att ta sig an ett så stort projekt? Kommer givarna att vara villiga att stödja strävan? Det är viktigt att ha en solid ekonomisk plan på plats innan man går vidare med byggandet. 4. Församlingens önskemål: Vad vill majoriteten av församlingen? Stöttar de att bygga en ny anläggning? Det är viktigt att få input från så många som möjligt innan man fattar några beslut. Det här är bara några saker att tänka på när du försöker bestämma om det är dags för din kyrka att bygga en ny byggnad. I slutändan är det upp till kyrkans ledning att under bön urskilja vad som är bäst för deras samhälle.

SvarSumman av kardemumman är att bara Gud kan klargöra vad en kyrka bör göra i alla sina utgifter och planering. Det finns dock några viktiga saker som man kan komma överens om.Det är rimligt för en kyrka att planera i förväg och vara lyhörd för kyrkofamiljens växande behov. Det är också rimligt att föreställa sig vad som skulle kunna åstadkommas för att nå andra för Jesus Kristus om faciliteterna fanns tillgängliga. Många kyrkotillväxtexperter tror att när en kyrka växer till 70-80 % av kapaciteten kommer den inte att upprätthålla någon mer tillväxt utan planer på expansion.

En kyrka kan falla in i materialism när den börjar värdera saker mer än människor. Om ett nytt byggnadsprogram är för stoltheten över sitt medlemskap snarare än effektiviteten av dess tjänst, då riskerar kyrkan ett dåligt byggnadsprogram. I allt måste kyrkan önska att Kristus lyfts upp och att de förlorade nås och att de frälsta ska bli lärjungar till Guds ära.Kyrkan är inte en byggnad utan människorna som Gud har löst ut och gjort till en del av sin familj. Ofta ser Gud det lämpligt att välsigna en familj med tillväxt i antal. När en familj växer i antal funderar den vanligtvis på om det finns plats i de nuvarande lokalerna eller inte. Om det inte finns tillräckligt med utrymme är ett tillägg ett alternativ, liksom ett helt annat hus. Anläggningarna bör utformas på ett sådant sätt att de underlättar de nödvändiga funktionerna i hushållet och inte bara ett monument över familjens storhet. För att en kyrka verkligen ska expandera fysiskt på ett gudomligt sätt, måste den vara säker på att dess motiv är att användas av Gud för att bygga upp Kristi kropp och hjälpa till i uppbyggnaden av Jesu Kristi universella kyrka. Med andra ord måste varje ministerium vara uppdragsstyrt och inte marknadsstyrt.Guds ord säger oss att det enda sättet att bygga något är att basera det på vår relation till Jesus Kristus (1 Kor 3:11-15). En av de största fallgroparna med att bygga större är frågan om stolthet och felplacerade prioriteringar (Psalm 127:1). Kom ihåg liknelsen om den rike mannen i Lukas 12:16. Vi ska aldrig tro på saker eller tro att det som Gud ger oss på något sätt har vi förtjänat eller kan behålla för oss själva.

Du kan vara säker på att om Gud vill att din kyrka ska expandera, kommer han att ge ledarskap, enhet och resurser. Om de inte finns är det rimligt att ta ett steg tillbaka och ompröva riktningen. Det finns inget i Bibeln mot att en kyrka expanderar fysiskt. Frågan ligger i tidpunkten, motivet och syftet med byggnaden. Gud är mer förhärligad i att församlingen är lydig mot honom och växer andligt än han är i att kyrkan expanderar fysiskt. Kom ihåg att det som inte är av tro är synd; var därför bara involverad om du har sökt efter Guds vilja och tror att du vet vad han ber dig att göra (Rom 14:23).

Top